• Helploketten overzicht / Sustainability help desks

Helploketten overzicht / Sustainability help desks

For English - click HERE & scroll down
Algemeen

Duurzaam Bouwloket: Loket van Gemeente Leiden waar je kan vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken (Tel: 071 2043013)
Gagoed:
geeft veel bespaartips en informatie over verduurzaming in Leiden.
Steffie: geeft veel bespaar tips in Nederlands en 7 andere talen!
Milieucentraal: Hier zijn veel bespaartips en gedetailleerde informatie over verduurzaming te vinden.
Energiekaravaan: Rondreizend informatieloket
Mobiel Energiepunt DBL: Rondreizend informatieloket van Energiek Leiden

Maatwerk
Energiecoach
: Haal een expert in huis voor advies over verduurzaming
Energiefixers: Practische hulp voor huurders
mboRijnland: Duurzaamspreekuur op woensdagen

Zelf kijken
Leidse Duurzame Huizen Dagen: Bezoek duurzame huizen in Leiden
National Duurzame Huizen Route: Bezoek duurzame huizenoverall in Nederland
Slimme Buren: Kom in contact met mensen die duurzame maatregelen hebben genomen
Duurzaam Centrum Zoeterwoude: Showroom van installatiebedrijf

Specifiek
Erfgoed Leiden: Voor monumenten en gebouwen voor 1945
Huurteam: Hulp bij te hoge huur en/of slecht isolatie
Leids Steunloket Migranten: Voor migranten en internationals
Warmtepomp spreekuur: Gericht advies over warmtepompen:
Solarfreezer: Systeem voor warmtebuffering in kruipruimte, kelder of tuin
Winst uit je Woning: Collectieve inkoopactie
Zon PBW: Steunpunt zonnepanelen van deskunidige wijkbewoner

Doe het zelf
doehetzelfdoehetduurzaam: Tips en kluswijzers om zelf je huis te verduurzamen
Energie verbruik: Zelk kijken wat een gemiddeld huishouden aan energie verbruikt.

ENGLISH
General

Duurzaam Bouwloket: Helpdesk of gemeente Leiden where you can ask questions about sustainable (re)building, energy saving and energy generation (Tel: 071 2043013)
Gagoed: provides many tips and information about sustainability in Leiden.
Steffie: gives a lot of saving tips in Dutch and 7 other languages!
Milieucentraal: Many saving tips and detailed information about sustainability can be found here.
Energiekaravaan: Traveling information desk
Mobiel Energiepunt DBL: Traveling information desk of Energiek Leiden

Customised
Energie coach: Ask an expert to visit your house for customised advice on sustainability
Energiefixers: Practical help for tenants
MBORijnland: Sustainability consultation hours on Wednesdays

See for yourself
Leiden Sustainable Houses Days: Visit sustainable houses in Leiden
National Sustainable Houses Route: Visit sustainable houses overall in the Netherlands
Smart Neighbors: Get in touch with people who have taken sustainable measures
Sustainable Center Zoeterwoude: Showroom of installation company

Miscellaneous
Leiden Heritage: For monuments and buildings before 1945
Rental team: Help with rent that is too high and/or poor insulation
Leids Migrant Support Desk: For migrants and internationals
Heat pump consultation: Targeted advice about heat pumps:
Solarfreezer: System for heat buffering in crawl space, basement or garden
Winst uit je Woning: Collective purchasing campaign
Zon PBW: Support point for solar panels from expert local residents

Do-it-yourself
do-it-yourselfsustainable: Tips and handyman guides to make your home more sustainable
Energy consumption: See for yourself what an average household uses in energy.