• Voorstel P.J. Blokhof aangenomen

Voorstel P.J. Blokhof aangenomen

25 juli, 2023 : Afgelopen week heeft het College van B&W van de gemeente voorgesteld aan de gemeenteraad om in te stemmen met de zienswijzen en om het gewijzigde bestemmingsplan P.J. Blokhof vast te stellen.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad, waardoor de gemeente nu het besluit officieel bekend zal maken door publicatie. Binnenkort volgt er van de zijde van de projectontwikkelaar informatie over de start van de verkoop van woningen in project.

Meer informatie staat hier