• Bouw P.J. Blokhof gaat door

Bouw P.J. Blokhof gaat door

08 November 2023 : UPDATE : De bouw van de P.J. Blokhof is nu onherroepelijk. Er zijn geen bezwaren binnengekomen in de periode dat het definitieve plan ter inzage lag. Oplevering waarschijnlijk eind 2025. Verkoop van de 26 flinke koopwoningen zal vermoedelijk voorjaar 2024 beginnen.

25 juli, 2023 : Afgelopen week heeft het College van B&W van de gemeente voorgesteld aan de gemeenteraad om in te stemmen met de zienswijzen en om het gewijzigde bestemmingsplan P.J. Blokhof vast te stellen.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad, waardoor de gemeente nu het besluit officieel bekend zal maken door publicatie. Binnenkort volgt er van de zijde van de projectontwikkelaar informatie over de start van de verkoop van woningen in project.

Meer informatie staat hier