• Onze luchtkwaliteit in beeld / Visualising our air quality

Onze luchtkwaliteit in beeld / Visualising our air quality

07-Juli 2023 : Er zijn locaties in Leiden waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de richtlijnen van de WHO. Dit levert gezondheidsrisico’s voor mensen met astma maar ook voor mensen die geen longpatiënt zijn. Om een overzicht te krijgen van de luchtkwaliteit in Leiden worden op een groot aantal plekken sensoren opgehangen.
English follows the Dutch text

Deze meten fijnstof-concentraties (PM 2.5 en PM 10 PMU). Om de verantwoordelijke instanties onder druk te zetten zouden die locaties waar de luchtkwaliteit duidelijk achterblijft in beeld moeten komen. Dat in beeld brengen is door samenwerking tussen een wetenschapper en een kunstenaar op een indringende wijze letterlijk gerealiseerd. D.m.v. led-lampjes geactiveerd afhankelijk van de verontreiniging die sensoren meten kunnen met een lange sluitertijd concentraties zichtbaar worden gemaakt.

In het weekeinde van 1-2 juli hebben zich ca 25 mensen in Leiden in het kader van Citizens Science Lab bekwaamd in het op deze wijze in beeld brengen van problematische luchtkwaliteit.
Bovendien hebben deelnemers aan dit weekeinde een sensor meegekregen om die ergens in Leiden te installeren. Op https://sensorleiden.nl/ zijn continu de metingen op steeds meer plekken zichtbaar.

Op de Nacht van Ontdekkingen (16/9) zullen resultaten worden getoond van deze beelden maar ook verder is het de bedoeling dat getoond wordt waar de grootste risico’s liggen.Visualising our air quality
There are locations in Leiden where the air quality does not meet the WHO guidelines. This poses health risks for people with asthma, but also for people who are not lung patients. To gain an overview of the air quality in Leiden, sensors are installed in a large number of places.
These measure particulate matter concentrations (PM 2.5 and PM 10 PMU). To put pressure on the responsible authorities, locations where air quality is clearly lagging behind should be identified. This visualization has literally been realized in a compelling way through collaboration between a scientist and an artist. By means of LED lights activated depending on the contamination that sensors measure can make concentrations visible with a long shutter speed.

During the weekend of July 1-2, approximately 25 people in Leiden became skilled in visualizing problematic air quality in this way as part of the Citizens Science Lab.
In addition, participants at this weekend received a sensor to install somewhere in Leiden. The measurements are continuously visible in more and more places on https://sensorleiden.nl/.

The results of these images will be shown on the Night of Discoveries (16/9), but the intention is also to show where the greatest risks lie.