• Onze luchtkwaliteit in beeld

Onze luchtkwaliteit in beeld

07-Juli 2023 : Er zijn locaties in Leiden waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de richtlijnen van de WHO. Dit levert gezondheidsrisico’s voor mensen met astma maar ook voor mensen die geen longpatiënt zijn. Om een overzicht te krijgen van de luchtkwaliteit in Leiden worden op een groot aantal plekken sensoren opgehangen.

Deze meten fijnstof-concentraties (PM 2.5 en PM 10 PMU). Om de verantwoordelijke instanties onder druk te zetten zouden die locaties waar de luchtkwaliteit duidelijk achterblijft in beeld moeten komen. Dat in beeld brengen is door samenwerking tussen een wetenschapper en een kunstenaar op een indringende wijze letterlijk gerealiseerd. D.m.v. led-lampjes geactiveerd afhankelijk van de verontreiniging die sensoren meten kunnen met een lange sluitertijd concentraties zichtbaar worden gemaakt.

In het weekeinde van 1-2 juli hebben zich ca 25 mensen in Leiden in het kader van Citizens Science Lab bekwaamd in het op deze wijze in beeld brengen van problematische luchtkwaliteit.
Bovendien hebben deelnemers aan dit weekeinde een sensor meegekregen om die ergens in Leiden te installeren. Op https://sensorleiden.nl/ zijn continu de metingen op steeds meer plekken zichtbaar.

Op de Nacht van Ontdekkingen (16/9) zullen resultaten worden getoond van deze beelden maar ook verder is het de bedoeling dat getoond wordt waar de grootste risico’s liggen.