• Uitwisseling straatcoordinatoren verduurzaming

Uitwisseling straatcoordinatoren verduurzaming

6.2023 : Steeds meer straten in onze wijk (inmiddels ruim 30) hebben een ‘straatcoördinator’: een contactpersoon tussen bewoners/straatgenoten en de wijkambassadeur voor verduurzaming. Elke 2 maanden (meestal de 1e maandag van de oneven maanden) wisselen de straatcoördinatoren ervaringen, vragen, tips en ideeën uit voor verduurzaming in hun straat.

Heb je belangstelling om mee te doen? Mail profburgwijk@gagoed.nl.
Locatie: buurthuis ’t Trefpunt, Professorenpad 1, Leiden
Kosten: geen
Contactpersoon: Maarten Stoffers, mail profburgwijk@gagoed.nl tel. 06-50944291