10.00 - 12.00 uur : OUDERENGYM

Met elkaar in beweging op muziek. Er zijn twee groepen met een verschillend niveau.

Organisatie: Incluzio
Locatie: ’t Trefpunt, Professorenpad 1, Leiden
Kosten: 4,00
Contactpersoon: Seniorencoach, 06 23 33 77 09

10 Januari 20.00-22.00 uur (12 sept, 10 okt, 7 nov en 12 dec) :
GESPREKSGROEP LEVENSVERHALEN EN LEVENSVRAGEN

Ieder mens heeft zijn of haar levensverhaal. Het is boeiend die verhalen vanelkaar te horen. Wat zijn de vragen waar wij in ons leven tegen aanlopen/aanliepen? Hoe hebben we geprobeerd daar antwoord op te vinden? In deze maandelijkse praatgroep is dus elke deelnemer even ‘deskundig. Wat is het verhaal van jouw Leven? We kunnen leren van elkaar.

Organisatie: Incluzio/ wijkinitiatief
t’ Trefpunt, Professorenpad 1
Kosten: €1,00 per keer
Contactpersoon: Jac v.d. Hoeven 06 28 35 90 49