Duurzaamheid in de ProfBurgWijk

Werkgroep Duurzaam Profburgwijk
De Werkgroep zet zich in om bewoners te ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen, zodat de huizen minder energie gebruiken en comfortabel zijn. De werkgroep bestaat uit bewoners, de wijkambassadeurs duurzaamheid en een bestuurslid van de wijkvereniging.
> Lees meer

Participatie Energietransitie Profburgwijk PEP
Om met de gemeente mee te denken over de energietransitie in de Profburgwijk is een nieuwe werkgroep ontstaan. De aanleiding voor deze werkgroep zijn de plannen om heel Nederland van het gas af te sluiten, zodat de CO2-uitstoot aanzienlijk gaat verminderen, opwarming van de aarde stopt en de aarde leefbaar blijft voor de volgende generaties.
> Lees meer

Uitwisseling straatcoordinatoren verduurzaming
Steeds meer straten in onze wijk (inmiddels ruim 30) hebben een ‘straatcoördinator’: een contactpersoon tussen bewoners/straatgenoten en de wijkambassadeur voor verduurzaming. Elke 2 maanden (meestal de 1e maandag van de oneven maanden) wisselen de straatcoördinatoren ervaringen, vragen, tips en ideeën uit voor verduurzaming in hun straat.
Heb je belangstelling om mee te doen? Mail profburgwijk@gagoed.nl.
Locatie: buurthuis ’t Trefpunt, Professorenpad 1, Leiden
Kosten: geen
Contactpersoon: Maarten Stoffers, mail profburgwijk@gagoed.nl tel. 06-50944291

Duurzame voorlopers in de wijk vertellen over hun ervaringen
Wilt u ook iets delen? Stuur een mail naar duurzaamprofburgwijk@gmail.com