• Uitnodiging enquête welstandsregels en verduurzaming

Uitnodiging enquête welstandsregels en verduurzaming

11mei 2023 |Het bestuur van de wijkvereniging Professoren en Burgemeesterswijk nodigt u als inwoner van onze wijk uit om via onderstaande link de enquête over de welstandsregels en verduurzaming van de woning in te vullen.

De Professoren en Burgemeesterswijk (PBW) is een beschermd stadsgezicht. Dat houdt in dat er een bijzondere cultuurhistorische en architectonische waarde aan wordt toegekend. Met de welstandsregels beoogt de gemeente Leiden die cultuurhistorische en architectonische waarden te behouden. Zo mag er bij voorbeeld aan de buitenkant van de huizen in beschermd stadsgezicht niet zomaar iets worden veranderd. Daarvoor moet eerst vergunning van de gemeente voor worden aangevraagd. Bij verduurzaming van woningen in de wijk, zoals het plaatsen van dubbel glas, dakisolatie of zonnepanelen, moet dus rekening worden gehouden met de welstandsregels.
Het bestuur van de wijkvereniging Professoren en Burgemeesterswijk heeft regelmatig contact en overleg met de gemeente en is om die reden benieuwd naar uw mening als inwoners van de wijk over de welstandsregels. Daarom de uitnodiging om via onderstaande link de enquête over de welstandsregels en verduurzaming van de woning in te vullen.

Hartelijk dank!
Bestuur ProfBurgWijk