Gesprek wethouders

Activiteit

Datum Bedoeling Uitkomst
Gesprek wethouders 28 juni Het gesprek met de de wethouders Terpstra (Wonen, Bouwen en Welzijn) en Spijker (Economie, Kennis, Sport en Gezondheid) is gepland.

We hebben al een aantal onderwerpen doorgekregen, maar meer is welkom! Mail je onderwerpen of ideeen naar voorzitter@profburgwijk.nl
Tot nu toe ontvangen:
  • Verkeer: straten waar voor bepaalde delen nog 50km-zone geldt en andere 30 km
  • Overlast rond Josephschool
  • Handhaving convenant Tijdelijke woonvoorziening Fruinlaan
  • Lessen van aanpassen riolering Professorenwijk Oost
  • Lorentzhof 2 en behoud van historisch rioolgemaal en vervuilde grond op dat deel van het terrein. En ten slotte mogelijkheid tiny houses
  • Ontbreken van een ontmoetingsplek in de wijk (van vergaderruimte, buurhuis tot cafĂ©-achtig) en winkels.