• Wijk Update 2023

Wijk Update 22

21 juli 2023 | In deze wijkupdate de volgende onderwerpen:
  • Springkussenfestival
  • Vertraging herinrichting Station Lammenschans
  • Vertraging prcoes herinrichting Hoge Rijndijk
  • Voortgang P.J. Blokhof

De digitale nieuwsbrief Wijk Update verschijnt een paar keer per jaar. Wilt u deze ontvangen, geef dan uw emailadres dan hier door aan de webmaster.

Bij het verzamelen van informatie voor de Wijk Update en onze website zijn we onder meer afhankelijk van u. Dus heeft u informatie dan stellen we het zeer op prijs als u die liefst met foto's (of fotoverzoek), stuurt aan de webmaster.