• Wie denkt mee?

Wie denkt mee?

6 februari 2023 | Problemen kruising Lammenschansweg / Zeemanlaan / Koninginnenlaan


Er is toegezegd dat ook onze wijk betrokken wordt bij de plannen voor de herinrichting van de Lammenschansweg.
Daarom een oproep om ervaringen met deze kruising en suggesties voor verbetering te delen, zodat we vanuit de wijk inbreng kunnen hebben in dat traject.
Zoals je misschien weet, zijn er regelmatig aanrijdingen op kruising Lammenschansweg / Zeemanlaan / Koniginnenlaan. Vanuit Tuinstad-Staalwijk is daarvoor aandacht van wethouder Ashly North.
Dit heeft geleid tot gesprekken met de projectleider ‘Herinrichting van de Lammenschansweg’. De toezegging is gedaan om ook andere wijkverenigingen ( dus met name onze ProfBurgwijk) te betrekken bij de voorbereiding van de plannen.

Vandaar deze oproep om mee te denken.

Laat onder dit bericht je reactie achter! Of stuur een email naar de Voorzitter

Via deze link lees je meer over de herinrichting