Bestuursacticiteit: Voorzittersoverleg december 2022

Datum: 6 december 2022
Toelichting: voorzittersoverleg Voorzitters van de wijkverenigingen van het Roodenburgerdistrict, overleggen met de wijkregisseur.

Op de agenda staan:

  • Ervaringen meldingen maken /opvolging;
  • Ervaringen participatie afgelopen half jaar;
  • Hang jeugd.
Inbreng vanuit de wijk is welkom.