Bestuursacticiteit: Voorzittersoverleg 17 januari 2023 (was 6-12-2022)

Datum: 17 januari 2023 (was aanvankelijk 6 december 2022)
Toelichting: voorzittersoverleg Voorzitters van de wijkverenigingen van het Roodenburgerdistrict, overleggen met de wijkregisseur.

Op de agenda staan:

  • Ervaringen meldingen maken /opvolging;
  • Ervaringen participatie afgelopen half jaar;
  • Hang jeugd.
Inbreng vanuit de wijk is welkom.