Bestuursactiviteit Overleg gemeentesecretaris december 2022

Datum: 1 december 2022
Toelichting: gesprek met de gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris, wijkregisseur en de voorzitter gaan in gesprek over het contact met college en gemeentekijk apparaat. Met als doel te verkennen hoe we vanuit de wijk gericht kunnen worden geïnformeerd/gefaciliteerd.