• Foto 1.. (Rob)
 • Foto 2.. (Danny)
 • Foto 3.. (Dafne)
 • Foto 4.. (Amanda)
 • Foto 5.. (Sagar)
 • Foto 6.. (Mary)
 • Foto 7.. (Saskia)
 • Foto 8.. (Diny)
 • Foto 9.. Dammis)
 • Foto 10.. (Hans)
 • Foto11.. (Marlies)
 • De totstandkoming

Tentoonstelling ‘Samenhang’

13-7-2022 | Cursisten van de studiedagen conceptuele Fotografie ronde dit deel van hun studie af met een gezamenlijke eindopdracht. Een gezamenlijke serie die ontstond uit een soort doorfluisterspel, maar dan anders. Die opdracht mondde uit in de zeer intrigerende tentoonstelling 'Samenhang'.

De eindopdracht aan de deelnemers laat zich als volgt omschrijven. Een op het eerste oog gemakkelijk verzoek. Je krijgt een foto en je wordt gevraagd om daar op voort te borduren. Je ziet alleen de foto zonder uitleg van de maker. Maar waar haak je op in? Op een onderwerp, de compositie, de kleuren, of op een meer verborgen thema dat je meent te kunnen zien in het beeld? En wat gebeurt als je een keten van tien personen maakt die elk met hun foto eerst een brug moeten slaan met de foto die zij ontvangen hebben en daarna nog één volgende aansluitende foto moeten maken die weer naar de volgende schakel gaat?

Dat is de gedachte achter deze fotoserie. De foto’s vormen aldus een echt verhaal, maar dan wel met een verhaallijn van hoogst individuele en vaak verrassende gedachtesprongen.
Kijk naar de serie, probeer die gedachtesprongen te volgen en geniet van de vrijheid en de creativiteit van de deelnemers.

 • Deze tentoonstelling is tot 7 september zien in De Arcade, Octavialaan 61 in Leiden (Roomburg).