• Verkiezingsdebat 2022 ProfBurgwijk. (Foto: Karin Jansen)
  • Verkiezingsdebat 2022 ProfBurgwijk. (Foto: Karin Jansen)

Meer dan 100 buurtgenoten bij verkiezingsdebat, ProfBurgwijk

10-3-2022 | Zo’n 100 buurtgenoten kwamen op 9 maart samen in de aula van het Stedelijk Gymnasium om de 12 vertegenwoordigers van de politieke partijen in Leiden te horen over hun plannen voor Leiden en specifiek voor onze wijk.

De avond was een mix van pitches van de partijen, korte debatrondes en een interactieve peiling van de mening in de zaal.

Eensgezind
Het viel op dat de partijen behoorlijk eensgezind waren: iedereen wil bouwen, iedereen wil verduurzamen, iedereen wil de participatie verbeteren en iedereen vindt veiligheid belangrijk. De verschillen zijn subtiel. Partijen als SP, PvdA zetten hun sociale doelen voorop: zorg voor diegenen die minder goed mee kunnen komen. Partijen als Klimaatactie NU en Partij voor de Dieren gaan voor een strikt verduurzamings- en vergroeningsbeleid. Leiden Participeert en Partij Sleutelstad profileren zich op het vlak van participatie: laat elke buurt zelf besluiten over issues in de wijk. De andere partijen lieten een genuanceerd geluid horen. Aan u de keuze.