• Warme winter voor iedereen
  • Warme winter voor iedereen

Warme winter voor iedereen

In veel minima huishoudens moet de komende winter de kachel lager en moet er bovendien beknibbeld worden op andere uitganven om de energierekening te kunnen betalen. Dit ondanks de toegezegde energieverlaging. Gelukkig kunnen wij met z'n allen iets doen op een kleine maar simpele en effectieve schaal.
Heeft u de compensatie niet nodig? DEan is het wellicht een goed idee om uw € 430,00 euro (of welk bedrag u maar wilt) over te maken naar de Voedselbank. Hoe meer zij kunnen helpen de kosten voor levensonderhoud laag te houden, hoe meer de huishoudens die in energiearmoede leven overhouden om de gasrekening te kunnen betalen. Doet u mee? Alvast hartelijk bedankt!

NL82INGB 000 1152 165 t.n.v. stichting Voedselbank Leiden e.o.