Zie ook Nieuwsbrief 6 van december 2021 van de Werkgroep Profburgwijk Duurzaam.