12-12-2021 | De werkgroep Doelstelling/Belangenhartiging die in het leven is geroepen tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de ProfBurgwijk heeft inmiddels het rapport Verkenning en Advies opgeleverd.

In de wijkkrant is daarover meer te vinden, zowel over het tot stand komen als over het vervolg! Binnenkort zullen de mening van de wijk over een deel van het advies worden gepeild.
Het is de bedoeling om in de ALV van 2022 tot besluitvorming te komen over het opvolgen van de adviezen Het rapport van de werkgroep bereik je via onderstaande link

Han van Overbeeke (voorzitter Wijkverening ProfBurgwijk)