• Concept TransitieVisie Warmte (TVW)

Concept TransitieVisie Warmte (TVW)

9-12-2021 | De voorbereidingen voor de energietransitie in onze wijk gaan gestaag verder. Als reactie op de concept-TransitieVisie Warmte (TVW) van de gemeente zijn 20 zogeheten zienswijzen binnengekomen. Deze worden nu door de gemeente verwerkt en beantwoord. De planning van de behandeling van de TVW is iets uitgesteld.

De nieuwe data

  • 18 januari – collegebesluit aangepaste visie inclusief inspraaknotitie
  • Na 18 januari - terugkoppelen inspraakreacties
  • 8 februari – eerste behandeling commissie Stedelijke Ontwikkeling (horen insprekers)
  • 24 februari – tweede behandeling commissie Stedelijke Ontwikkeling (debat)
  • 10 maart – onder voorbehoud: besluitvorming in gemeenteraad
WijkUitvoeringsPlan (WUP)
Na deze besluitvorming wordt de TVW geleidelijk aan uitgewerkt tot een concreter WijkUitvoeringsPlan (WUP). Hierin zal waar mogelijk worden gekozen voor collectieve mogelijkheden voor onze wijk (bijv. warmtenet), of individueel gerichte mogelijkheden (bijv. warmtepompen), of een mengvorm van beide. Deze mengvorm zou een combinatie kunnen zijn van een warmtenet, individuele warmtepompen en warmtepompen per blok of straat. Overigens is het bij elke mogelijheid raadzaam om onze woningen goed te isoleren. Op de wat langere termijn is dat altijd goedkoper dan niet isoleren.