• (fotouit verslag)

Verslag Wijkgesprek energietransitie 23-9

1-11-2021 | Uit het verslag van wijkgesprek dat de gemeente Leiden op 23 september jl. hield in het kader van de Leidse energietransitie voor de Profburgwijk blijkt dat er in onze wijk grote belangstelling is voor dit onderwerp.

Het was druk op 23 september in de Tuin van de smid. jl. Naast de werkgroep Duurzaam en Participatie Energietransitie Profburgwijk (PEP) waren er veel mensen uit onze wijk aanwezig. Het geeft aan dat er grote belangstelling is voor het onderwerp energietransitie.

Doel van dit gesprek was om de wijk te informeren over de visie van de gemeente hoe het de energie transitie wil uitvoeren en hierover in gesprek gaan met de wijk. Het is nog maar de start van het participatieoverleg. Er werd ingegaan op welke manier en op welke termijn de huizen in de wijk van het gas af zullen gaan. De gemeente wil een warmtenet beschikbaar maken voor de wijk, voornamelijk gevoed door restwarmte uit Rotterdam via Warmtelinq+ en (nieuwe) geothermiebronnen. De verwachting is dat de Profburgwijk pas na 2035 aan de beurt zal zijn.
U kunt het hele verslag lezen via onderstaande link.