• (foto: Fans Hoek)

Staken realisatie ambitie uitbreiding hockeycapaciteit

31-10-2021 | Hierbij stellen wij u op de hoogte van de brief die het college van B&W van Leiden stuurde aan de gemeenteraad naar aanleiding van de ambitie van de raad om de hockeycapaciteit uit te breiden van hockeyvereniging Roomburg. De conculsie van het college is dat er op dit moment is geen meerderheid voor een
nadere uitwerking van welke variant dan ook die door het college aan de raad is voorgelegd.

Het college maakt daarmee kenbaar de realisatie van de ambitie om de hockeycapaciteit uit te breiden staakt.