• Werkgroep Duurzaam Profburgwijk

Werkgroep Duurzaam Profburgwijk

Verduurzaming in de Wijk

In de Profburgwijk wonen veel duurzame doeners. Een groep bewoners is al jaren actief in de Werkgroep Duurzaam. Het doel is om zoveel mogelijk buurtgenoten te informeren en te activeren om duurzame maatregelen te nemen. Denk aan isoleren, zonnepanelen etc. Daarnaast houdt de werkgroep de energietransitie in het oog. Veel bewoners zijn straatcoördinator geworden, zij informeren de buren of de straat over duurzaamheid, of ze spelen vragen van buren door naar de Wijkambassadeurs van Gagoed.
De wijkambassadeurs Maarten Stoffers en Wilma van Griethuizen zijn het eerste aanspreekpunt in de wijk voor alle vragen over duurzaamheid. Zij hebben ook regelmatig overleg met de gemeente en hebben kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de gemeente Leiden. Daarnaast zijn ze betrokken bij heel veel activiteiten in de wijk. Ze zijn beiden ook Energiecoach, zoals nog een aantal mensen in de wijk en kunnen persoonlijk advies geven.

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft Floris Wouterlood een steunpunt opgericht. Hij weet alles van zonnepanelen en over de mogelijkheden voor het plaatsen van panelen in beschermd stadsgezicht.

Voor de biodiversiteit in de wijk en de klimaatadaptatie is de Werkgroep Groen Profburgwijk actief, zij organiseren onder andere “Prik je Mee”.

De altijd al groene Profburgwijk vergroent steeds meer.

De Werkgroep Duurzaam Profburgwijk zet zich in om bewoners te ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen, zodat de huizen minder energie gebruiken en comfortabel zijn. De werkgroep bestaat uit bewoners, de wijkambassadeurs duurzaamheid en een bestuurslid van de wijkvereniging.
  • De werkgroep organiseert informatieavonden, plaatst informatie op de website van de Wijkvereniging, er is een Nieuwsbrief online en er is een steunpunt voor het plaatsen van zonnepanelen.
  • De werkgroep is er voor al uw vragen en ideeën over verduurzamen van uw woning en alles wat daar mee samenhangt. U kunt gewoon uw vraag of idee mailen naar duurzaamprofburgwijk@gmail.com
  • Ook kunt u via duurzaamprofburgwijk@gmail.com aanmelden voor de Nieuwsbrief met alle informatie over de ontwikkelingen en activiteiten in de wijk op het gebied van Duurzaamheid.