• Wil jij met mij meedenken over een buurthuis in de wijk?

Wil jij met mij meedenken over een buurthuis in de wijk?

20-9-2021 | Uit de wijkenquête blijkt dat veel wijkbewoners een buurthuis in onze wijk missen. Bestuurslid Loes van der Hulst
wil zich hier graag sterk voor maken maar dat kan ze niet alleen.

Als kind heb ik goede herinneringen aan het buurthuis Cornelis Joppensz in de Oppenheimstraat. Ik herinner me bijvoorbeeld spel- en knutselmiddagen. Het bestaat inmiddels niet meer en er is nooit iets voor teruggekomen.
Uit de wijkenquête blijkt dat veel meer mensen zo’n plek in de wijk missen. Ik begrijp ook dat er meer mensen zijn die wel eens een poging hebben gedaan om iets van de grond te krijgen, maar dat de realisatie weerbarstig is. Ik wil me vanuit het bestuur hier graag sterk voor maken en daar zoek ik hulp bij.

Wie vindt het leuk om (in eerste instantie eenmalig) met mij mee te denken over: mogelijke plekken, criteria en randvoorwaarden, de organisatie en alles wat er bij komt kijken?
Meld je dan aan via penningmeester@profburgwijk.nl.

Na een eerste brainstorm kunnen we kijken hoe we verder gaan en wie daarbij kan of wil helpen.

Wil of kun je niet komen, maar heb je wel ervaring met eerdere pogingen om een buurthuisachtig initiatief te realiseren? Dan ontvang ik graag een mailtje van je over wat je hebt geprobeerd, waarom het niet is gelukt en wat we van je ervaring kunnen leren. Alle hulp is welkom, want samen zou het toch moeten lukken!

Loes van der Hulst