• OPROEP

OPROEP

De werkgroep die zich na de laatste ALV buigt over de doelstelling van de vereniging, belangenbehartiging en hoe die vorm te geven, is van start gegaan! Als u daar ook ideeën over heeft, deel uw suggesties of expertise dan in schriftelijke vorm en/of in een gesprek.
Graag reageren via emailadres doelstellingprofburg@gmail.com vóór 10/7. Dank!

-