• Vooraankondiging:  €100 voor 1.000 liter

Vooraankondiging: €100 voor 1.000 liter

23-5-2021 | De Groengroep ProfBurgwijk heeft het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) gevraagd het buurtinitiatief 'ieder huis een regenton' financieel te ondersteunen.
Het HHR heeft bij wijze van pilot een startbedrag toegezegd. Voor de besteding van dit startbedrag heeft de Groengroep een voorstel ingediend.

Voorstel
Kort gezegd komt het erop neer dat als je met minimaal 3 buren samen 1.000 liter opvangcapaciteit realiseert, je € 1 voor iedere 10 liter opvang ontvangt. Voor een ton van 280 liter ontvang je een subsidie van € 28 (mits je samen met je buren tonnen aansluit die samen minstens 1.000 liter opvangen). Zo verdien je al snel 30% op de aanschafprijs terug!
De precieze voorwaarden voor deze stimuleringspremie worden binnenkort officieel bekend gemaakt. De verwachting is dat de definitieve regeling niet veel zal afwijken van het voorstel van de Groengroep.

Uitvoering
De uitvoering van de stimuleringspremie is in handen van het 'Jaar van de Tuin' en GaGoed Leiden. Binnenkort zal de precieze regeling op de website van GaGoed worden gepubliceerd.

Vraag je buren
Vraag je buren alvast of zij samen met jou en minstens 1 andere buurtgenoot tegelijk een regenton willen aanschaffen en incasseer binnenkort € 100 voor 1.000 liter!