• ALV Professoren- en Burgemeesterswijk 10 mei 2021

ALV Professoren- en Burgemeesterswijk 10 mei 2021

Dit jaar was de Algemene ledenvergadering (AL)  van onze vereniging online. Het bestuur legde verantwoording af over 2020 en lichtte de plannen voor 2021 toe.

2020 was vanwege de corona-pandemie wat activiteiten betreft een mager jaar. Rond de wijkissues was het Roomburgpark het thema waar het meest over was te doen. Dat laatste bleek ook uit de in 2020 gehouden enquête.
De kascommissie had lovende woorden voor scheidend penningmeester Karin Jansen.
Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, penningmeester Loes van der Hulst en bestuurslid John Molenaar. De gewenste verjonging in het bestuur is daarmee een feit.

Een levendige discussie over de doelstelling van de vereniging, belangenbehartiging en hoe die vorm te geven, mondde uit in de oprichting van een werkgroep die het thema gaat verkennen. In het najaar komen we daar op terug.

Ten slotte kreeg het thema duurzaamheid aandacht in een oproep de communicatie van de vereniging te digitaliseren.
Wij kijken terug op een geanimeerde en constructieve online vergadering.