• Onderzoekers op zoek naar positieve ervaringen tijdens lockdowns

Onderzoekers op zoek naar positieve ervaringen tijdens lockdowns

31-3-2021 | Universiteit Leiden zoekt ouders en jongeren die willen meewerken aan een onderzoek naar positieve ervaringen gedurende lockdowns.

Inleiding, doel van het onderzoek 
Door de verspreiding van het Coronavirus, is het dagelijkse leven van vrijwel iedereen in Nederland volledig veranderd. Naast veelvoorkomende negatieve ervaringen als gevolg van de lockdowns, zijn er zeker ook positieve ervaringen te benoemen. De Gemeente Leiden en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Leiden vragen zich af welke positieve ervaringen de jongeren in Leiden hebben tijdens de lockdowns naar aanleiding van de Corona-pandemie. Om hierover meer te weten te komen zullen er online interviews afgenomen worden bij jongeren van de middelbare scholen in Leiden. Met de verkregen informatie willen de Gemeente Leiden en het CJG achterhalen welke veranderingen tijdens de lockdowns als positief worden ervaren en welk van deze veranderingen mogelijk meegenomen kunnen worden naar de toekomst. Op deze manier kunnen deze positieve ervaringen mogelijk worden toegepast in het aanbod van verschillende organisaties, zoals het onderwijs en het CJG. 

Werving deelnemers 
 dit onderzoek zijn wij op zoek naar tien Nederlandssprekende leerlingen en tien ouders van leerlingen (hoeven niet uit hetzelfde gezin te komen)  van het voortgezet onderwijs in de Gemeente Leiden, die het leuk lijken om ons te helpen met dit onderzoek en die hun positieve ervaringen over de lockdown met ons willen delen. 

Daarvoor willen wij u vragen of u twee jongeren en/of twee ouders  kent uit uw persoonlijke of professionele netwerk die voldoen aan bovengenoemde criteria. Wij vragen u of u de meegestuurde brief (zie bijlage) zo spoedig mogelijk zou willen meegeven aan deze jongeren en/of ouders. In de brief staat hoe zij contact met ons onderzoekers kunnen opnemen als ze geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het onderzoek. 

Contactinformatie
Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u die stellen aan de student-onderzoekers binnen dit project via
PW-BP-wg5@fsw.leidenuniv.nl

Zie onderstaande links voor de bijlagen.