Wijkkrant Extra Informatiekrant over het referendum

6-3-2021 |
Extra aandacht

De voorzitter van de Speeltuinvereniging De Speelschans hecht eraan te benadrukken dat het citaat van hem op pagina 4 ten onrechte zou kunnen suggereren dat de speeltuinvereniging tot de tegenstanders van het inrichtingsplan behoort. Het standpunt van de Speeltuinvereniging is: ‘Als speeltuin volgen wij de plannen voor het Roomburgerpark kritisch, gericht op een goede toekomst voor de speeltuin. We nemen geen standpunt in voor of tegen het inrichtingsplan.

Wijkrant Extra Informatiekrant over het referendum