• Tekening: Rinny E. Kooi: Samen optrekken

22 februari interactieve avond over Bomen in Leiden

17-2-2021 | Op maandag 22 februari organiseert de Donut Coalitie Leiden in het Groene Ideecafé een interactieve avond over Bomen in Leiden. Het doel van de avond is om feiten naast elkaar te leggen, ideeën te verzamelen en concrete acties te verzinnen.

Deelnemers aan de avond zijn mensen die met bomen te maken hebben in de stad, die zich druk maken over de concept-bomenverordening, die door bomen creatief geïnspireerd worden en studenten.  
In parallelle sessie behandelen we in ieder geval de vragen: 
De concept-bomenverordening, ingeleid door wethouder Ashley North 

  • Hoe kunnen bomen gezond oud worden in Leiden? 
  • Hoe gaan burgers, bedrijven en de overheid de waarde van bomen zien?      

Volg de link voor meer informatie én inschrijving