• Afval dat naast de container is gedumpt. (foto RBF)
  • Afval dat naast de container is gedumpt. (foto RBF)

Overlast in de wijk? Meld het bij de gemeente!

20-12-2020 | Overlast in de wijk? De gemeente biedt verschillende mogelijkheden om zaken die aandacht vragen te melden. Denk aan volle containers of gedumpt afval, melding groen, overlast van personen of horeca.
Maak er gebruik van en doe er wat aan!

Voorbeelden van meldingen die snel worden opgepakt zijn, containers die vol zijn of afval dat naast de container is gedumpt. De gemeente heeft teams die dit soort zaken indien mogelijk dezelfde dag nog oplossen.
Maandelijks is er meldingenoverleg tussen beheer, wijkregie, handhaving en wijkagent op basis van de meldingen van de afgelopen maand. Het overleg is om zaken te bespreken die vaker terugkomen en/of opvallen. Dat leidt tot (gezamenlijke) afspraken, het ondernemen van acties en het opvolgen daarvan. Daarom is het van belang te blijven melden.
Meldingen voor beheer, groen en overlast kunnen het best via het Klantcontactcentrum worden gedaan:
Telefoon: 14071
Whatsapp: 06 - 1445 9375
Meldingsformulier op deze website