• P.J. Blokhof

P.J. Blokhof

30-11-2020 | Op 10 november heeft het college besloten een intentieovereenkomst aan te gaan voor het pand aan de Hoge Rijndijk 5: P.J. Blokhof. Eerder werden die plannen genoemd ‘Herontwikkeling hoek P.J. Blokstraat/Hoge Rijndijk’ en Initiatief Hoge Rijndijk 5.

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met Groep Caenen Capital Fund NL IV B.V. betreffende het bouwplan voor het pand (loods) aan de Hoge Rijndijk 5. Het bouwplan behelst woningbouw.
Het gaat om een plan voor ongeveer 35 grondgebonden woningen waarvan 30% sociale huurwoningen. In de eerste plaats wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. De buurt wordt in het eerste deel van 2021 betrokken bij het opstellen van deze Nota

Bestuur Professoren- Burgemeesterswijk