• Uitbreiding fietsparkeerplaatsen station Lammenschans

Uitbreiding fietsparkeerplaatsen station Lammenschans

30-11-2020 | Gemeente Leiden - i.s.m. ProRail - is van plan om het aantal openbare fietsparkeerplaatsen bij station Lammenschans uit te breiden naar bijna 1500. Samen met de overdekte stalling geeft dit volgens de gemeente meer dan voldoende capaciteit voor de toekomst.

Om tot een ontwerp te komen dat voldoet aan alle randvoorwaarden heeft een uitgebreide verkenning en ontwerpstudie plaatsgevonden. Er is onder andere gesproken met omwonenden, Rover, Fietsersbond, de groentenkiosk en met de wijkvereniging. De direct omwonenden hebben onder meer aangegeven dat er aandacht moet zijn voor beplanting op het plein en veiligheid op de speelplaats.

Doe mee
De Gemeente hoort ook graag wat overige bewoners en/of gebruikers van de fietsenstalling van het ontwerp vinden. Op doemee.leiden.nl is informatie te vinden over dit project.

Verplaatsen Hellingbaan en trap
Daarnaast zal ProRail nog een project op het station gaan realiseren: de verplaatsing van de hellingbaan en de trap naar het perron. ProRail wil ervoor zorgen dat de perrons goed toegankelijk, zodat iedereen zelfstandig met de trein kan reizen. De huidige hellingbaan is te steil en voldoet niet. De planning wordt op dit moment uitgewerkt. Dit project maakt geen onderdeel uit van het participatietraject

Bestuur Professoren- Burgemeesterswijk.