• Van Vollenhovenplein (foto RBF)
  • Duyvendakstraat (foto RBF)
  • Colenbranderstraat (foto RBF)

Herinrichtingsplan en vervangen riool - Professorenwijk-Oost

30-11-2020 | Over dit herinrichtingsplan vonden in oktober vier meedenksessies plaats. De onderwerpen waren Parkeren in combinatie met groen, Duyvendakstraat, Van Vollenhovenplein en de Colenbranderstraat. Deze avonden zijn allemaal goed digitaal ‘bezocht’. Vanuit de vereniging hebben wij vragen gesteld.

Die vragen gingen onder meer over de parkeerdruk aan Roomburgerlaan, een onderwerp uit de wijkschouw. De gemeente heeft veel informatie opgehaald en veel ervan kan in de plannen verwerkt worden, al zijn er nog discussiepunten over de inrichting en maatvoering. De aangepaste conceptplannen zullen in de loop van november wederom aan de bewoners worden voorgelegd, met als doel om in december het conceptplan af te ronden. Daarop kan nogmaals door de bewoners op worden gereageerd. In maart 2021 zal dan het definitieve plan worden opgeleverd.

Aanpassingen
Enkele aanpassingen op het plan naar aanleiding van de diverse sessies zijn:

  • De parkeerplaatsen op de Roomburgerlaan nabij de Kanaalweg worden toch weer terug gebracht. De strook waar nu auto’s parkeren in het groen wordt straks ingericht als parkeerplaatsen.
  • Een deel van de riolering op de Roomburgerlaan wordt niet vervangen, omdat deze nog niet zo heel lang geleden is vervangen. Hier komt alleen een extra hemelwaterafvoer.
  • In de Huizingastraat was een parkeerplaats in een groenstrook ingetekend, deze komt te vervallen.
Het bestuur van de Professoren- Burgemeesterswijk