• Tijdelijke woningen Fruinlaan/Verdamstraat

Tijdelijke woningen Fruinlaan/Verdamstraat

30-11-2020 | De zestien houten woningen van Woningstichting Ons Doel zijn eind september op de door de gemeente aangewezen plaats, het trapveldje, tussen de Burggravenlaan en de Verdamstraat gezet. De gemeente heeft daarmee de uitspraak van de Regionale bezwaarcommissie niet afgewacht.

Die wees overigens eind oktober alle bezwaren van de groep van omwonenden af. In november werd de laatste hand gelegd aan het toegankelijk en bewoonbaar maken van de woningen die onderdak (gaan) bieden aan Leidse woningzoekenden. Twaalf van de (toekomstige) bewoners behoren tot de doelgroep van Stichting De Binnenvest, die een vangnet biedt voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken; het is de bedoeling dat ze na maximaal een jaar doorstromen naar een reguliere woning. De overige vier woningen worden door andere begunstigden van Ons Doel betrokken.

Convenant
Er wordt een Convenant opgesteld en ondertekend door de gemeente, Ons Doel, De Binnenvest en vertegenwoordigers van de omwonenden, met elkaar in overleg in een Klankbordgroep, met als doel het samenleven met de tijdelijke bewoners van de woonunits goed te laten verlopen en eventuele problemen vóór te zijn; het bevat o.a. wederzijdse verwachtingen en afspraken over wat te doen bij onraad/gevaar/bezorgdheid en afspraken over periodieke evaluatie.
Daarnaast heeft de Klankbordgroep zich gebogen over thema’s als toegangstrappen, groenschermen, (groen-)inrichting, verlichting etc. rondom de wooneenheden en van wat er rest van het trapveldje. Er worden extra parkeerplaatsen op de Burggravenlaan aangelegd.

Bestuur Professoren- Burgmeesterswijk