• Foto RBF
  • Foto: RBF
  • Foto: RBF

Ontwikkelingen rond het Roombugerpark

30-11-2020 | De afgelopen maanden zijn er flink wat ontwikkelingen geweest rond het Roomburgerpark.
Reden voor een update van het bestuur van onze Professoren- Burgemeesterswijk.

Rond het Roombugerpark is in de afgelopen maanden een aantal stappen gezet

Het Roomburgerpark blijft de gemoederen bezighouden. Op 22 september was er de mogelijkheid tot inspreken bij de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Ongeveer twee weken later was de inhoudelijke bespreking van het inrichtingsvoorstel in diezelfde commissie. Naast vele anderen heeft het bestuur gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken. Daarbij hebben wij namens vereniging een drietal punten aangekaart: participatie, criteria en het vervolg.

Onvrede
Rond participatie hebben wij onze onvrede in een brief de aan raadsleden kenbaar gemaakt. Inmiddels hebben wij dat thema gezamenlijk met de wijkverenigingen van het Roodenburgerdistrict, ook bij wethouder Damen onder de aandacht gebracht.
De inhoudelijke standpunten binnen de gemeenteraad zijn ten opzichte van vorig jaar niet veel gewijzigd. Al maakte de bespreking in de gemeenteraad duidelijk dat één partij vorig jaar per abuis had voorgestemd. Ook is opgevallen dat veel partijen de kosten van het voorliggende plan te hoog vinden. Er waren twee amendementen en negen moties op het raadsvoorstel.

Besluitvorming aangehouden
De besluitvorming wordt aangehouden. Dat heeft te maken met het voorgenomen referendum over deze kwestie. Het plan is dat referendum te houden gelijk met de Kamerverkiezingen in maart 2021.

Het advies van de referendumkamer voor de vraagstelling van dat referendum is: ‘Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark?’
De commissie Leerbaarheid en Bereikbaarheid heeft op 26 november besloten dit voorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.
(zie ook hier)