• Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark

Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark

14-10-2020 | 15 september bespreekt de raadscommissie Onderwijs & Samenleving het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark. Op 22 september was de mogelijkheid tot inspreken, om onze inbreng te onderstrepen heeft het bestuur een brief aan de commissie gezonden over het thema burgerparticipatie.

Het inrichtingsvoorstel wijkpark Roomburgerpark wordt deze week besproken in de raadscommissie Onderwijs & Samenleving. Eerder was er de mogelijkheid tot inspreken, dat leidde tot 24 bijdragen, waaronder die van het bestuur van de wijkvereniging. De inspraakronde was de laatste ronde in het participatietraject, voordat de bespreking in de gemeenteraad plaatsvindt. De bijdrage van het bestuur staat hier. Ons standpunt hebben wij onderstreept met een brief over burgerparticipatie.

Burgerparticipatie
Het bestuur is niet tevreden over de wijze waarop burgerparticipatie in Leiden vorm krijgt. Dat is tijdens de ALV als speerpunt benoemd. Dit thema proberen wij op te pakken samen met de wijkverenigingen in het Roodenburgerdistrict.