• Praat mee over Leids voetgangersbeleid
  • Praat mee over Leids voetgangersbeleid
  • Praat mee over Leids voetgangersbeleid

Praat mee over Leids voetgangersbeleid

Voor de zomer hebben Remco Bruijnes en Joep van Drunen van de gemeente Leiden gewerkt aan de eerste versie van het Leidse voetgangersbeleid. Interne afstemming en een gesprek met wethouder North hebben geleid tot een zogeheten 67% versie van het voetgangersbeleid.

Om te komen tot een breed gedragen 100% verse is uw feedback op dit document noodzakelijk.

Uitgangspunt voor de feedback zijn de volgende vragen:

  • Wat is uw mening over de concept versie van het voetgangersbeleid?
  • Wat speelt er in uw wijk wat we mee zouden moeten nemen in het voetgangersbeleid?
  • Welke onderwerpen mist u in het beleidsdocument?
  • Wat vindt u van de opbouw en leesbaarheid van het beleidsdocument?
In het najaar wordt mede aan de hand van uw reacties een aangepaste versie opgesteld. Deze versie zal door het college zal worden vrijgegeven voor de officiƫle inspraak.
Deze inspraak vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2021.

U kunt uw reacties en feedback op het concept voetgangersbeleid (zie bijgevoegde pdf) uiterlijk 23 oktober 2020 sturen aan: secretaris@profurgwijk.nl