• Containerwoningen staan op hun plek
  • Foto RBF
  • Foto: RBF
  • Foto: RBF

Containerwoningen staan op hun plek

En dan bijna plotseling staan ze er: zestien containerwoningen. Bijna geruisloos verschenen voor de wijkbewoners die niet direct in de buurt van de Verdamstraat wonen.
Zie ook onderstaande link.

De protesten van onder meer de omwonenden (Bewonersgroep Verdamstraat -Kernstraat- Burggravenlaan), de zorg van het bestuur over het speelveld en het groen en de de protesten van actiegroep speelveld groen, hadden geen enkele invloed.
Conclusie: er is weer een stuk groen en speelveld gesneuveld in de Professoren- Burgemeesterswijk. Dit keer door de plaatsing (om welke reden ook) van 16 woonunits op en unieke kinderspeelplek.